بسم الله الرحمن الرحیم

هدف از ایجاد این سایت ، این بود که توانسته باشیم تحلیلی غیر مغرضانه و بررسی جامع و اساسی اتفاقات تاریخ دوران شاهنشاهی ایران ( قاجار و پهلوی) بپردازیم ، فلذا تصمیم داریم صرفا به نقل آنچه در کتب ، اسناد و شواهد تاریخی (شامل عکس ، فیلم و . . . ) بپردازیم و نتیجه گیری را به خود مخاطب واگذار کنیم .

 در سالهای اخیر متاسفانه مطالب به دور از واقعیت ، غیر منصفانه و ساختگی به دوران پیش از انقلاب اسلامی ایران انتساب می شود که بیش تر جنبه ی تخریب و سیاه نمایی دارد تا جنبه ی تاریخی و مستند که در آینده سعی خواهیم کرد که با انعکاس رویداد ها و اتفاقات آن زمان و تحلیل و تفسیر آنها از هر دو جنبه ی نقادانه و مداحانه ، مخاطب را به نگاهی واقعی به دوران شاهنشاهی ایران برسانیم .

 امید است که ما را با انتقادات و پیشنهادات خود باری رسانید .

 

منبع : شاهنشاه |شروع فعالیت سایت شاهنشاه
برچسب ها : جنبه ,دوران ,شاهنشاهی ایران ,دوران شاهنشاهی ,دوران شاهنشاهی ایران